Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  01.07.2014р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство "Юридична компанія "Правозахист Інвест"; код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739793; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

     Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест" (далі - Товариство) від 01.07.2014р. прийнято рішення:

1. У зв’язку із поданням заяви Підвалюк Ольги Вікторівни (паспорт серії МЕ № 272975, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.04.2003р.) про звільнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звільнити її з посади директора Товариства з 01.07.2014р. Перебувала на даній посаді з 20.02.2012р. (2 роки 4 місяці). Підвалюк О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. З 02.07.2014р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергіївну (паспорт серії АН № 567376, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.12.2006р.) директором Товариства за сумісництвом, з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала посади менеджера та менеджера з адміністративної діяльності ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Журавель Г.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

    Директор 

ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест"                     _____________                        Журавель Г.С.

                                                                        М.П.

                                                                                                                                      02.07.2014

 

ProEmitent.INFO